:: به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران خوش آمدید ::
برای مشاهده سایت جدید دانشگاه علوم پزشکی  ایران اینجا را کلیک کنید.

AWT IMAGE


زیربخش‌های آزمایشی پایگاه

username: section path

password: iums@@@yektaweb


pbr روابط عمومی
chancellor ریاست دانشگاه
basij حوزه ی مقاومت بسیج کارکنان
bjp کانون بسیج جامعه پزشکی
shahed امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
razi مرکز بین المللی همایش های رازی
centrlib کتابخانه مرکزی ومرکز اسناد
vcm معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع
vcr معاونت تحقیقات و فناوری
edu معاونت آموزشی
vcs معاونت دانشجویی و فرهنگی
fdo معاونت غذا و دارو
vct معاونت درمان
vch معاونت بهداشتی
fmd دانشکده پزشکی
fam دانشکده پیراپزشکی
fnm دانشکده پرستاری و مامایی
soh دانشکده بهداشت
rehab دانشکده علوم توانبخشی
shmis دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
tip دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
fatim دانشکده فناوری های نوین پزشکی
hospht بیمارستان شهدای هفتم تیر
hospfa بیمارستان فیروز آیادی
hosplo بیمارستان لولاگر
hospya بیمارستان شهدای یافت آباد
hospfh بیمارستان شهید فهمیده
hospes بیمارستان امام سجاد شهریار
hosphfr بیمارستان حضرت فاطمه رباط کریم
hmrc مرکز آموزشی پژوهشی حضرت رسول (ص)
crthf مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)
crtha مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ص)
crtsh مرکز آموزشی درمانی شفا یحیائیان
crta مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی
crtm مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
hkc مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد
crtr مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران
firoozgar مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
crh مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی
shahriar شبکه بهداشت و درمان شهریار
rk شبکه بهداشت و درمان رباط کریم
ghods شبکه بهداشت و درمان قدس
malard شبکه بهداشت و درمان ملارد
baharestan شبکه بهداشت و درمان بهارستان
whc مرکز بهداشت غرب تهران
sghc مرکز بهداشت شمال غرب تهران
hcod مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی
bgm مدیریت برنامه ریزی منابع مالی
mpa مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی
legal مدیریت امور حقوقی
mgt مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
imed گروه تجهیزات پزشکی
outsourcing گروه برون سپاری و دبیرخانه هیات عالی نظارت
ibid مناقصه و مزایده
res مدیریت تحقیقات و فناوری
pm مدیریت امور عمومی معاونت پژوهشی
ktru مدیریت ارتباطات و کاربرد نتایج تحقیقات
sap اداره علم سنجی و انتشارات
rcco دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی
kte دفتر ترجمان و تبادل دانش
edc مرکز مطالعات و توسعه آموزش
gtsc دفتر استعدادهای درخشان
cme دفتر آموزش مداوم
iem انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم
phrc مرکز تحقیقات فیزیولوژی
cmrc مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی
brc مرکز تحقیقات سوختگی
arrc مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
mhrc مرکز تحقیقات بهداشت روان
oprc مرکز تحقیقات آسیب شناسی و سرطان
ncrc مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری
ohrc مرکز تحقیقات بهداشت کار
rrc مرکز تحقیقات توانبخشی
ricm مرکز مطالعات تاریخ پزشکی،طب اسلامی و مکمل
commed گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی
biochem گروه بیوشیمی و تغذیه دانشکده پزشکی
path گروه پاتولوژی معاونت آموزش بالینی دانشکده پزشکی
anatomy گروه علوم تشریح دانشکده پزشکی
rheum گروه روماتولوژی دانشکده پزشکی
microb گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی
imm گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی
occ گروه طب کار دانشکده پزشکی
ped گروه کودکان دانشکده پزشکی
nesp گروه جراحی اعصاب و ستون فقرات دانشکده پزشکی
mpd گروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی
para گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشکده پزشکی
sem گروه پزشکی ورزشی دانشکده پزشکی
gmd گروه طب سالمندی دانشکده پزشکی
orthopedic گروه ارتوپدی دانشکده پزشکی
phar گروه مارفاکولوژی دانشکده پزشکی
medres معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی
karafarini دفتر کار آفرینی
finance مدیریت امورمالی
genetics گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی دانشکده پزشکی
dph گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی
irc مرکز تحقیقات ایمونولوژی
rdrc مرکز تحقیقات علوم داروئی رازی
omrc مرکزتحقیقات طب کار
misrc مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
neuroscience گروه علوم اعصاب دانشکده فناوری های نوین پزشکی
molmed گروه پزشکی ملکولی دانشکده فناوری های نوین
term گروه مهندسی بافت دانشکده فناوریهای نوین پزشکی
nano گروه نانوتکنولوژی پزشکی دانشکده فناوریهای نوین پزشکی
pmr گروه طب فیزیک و توانبخشی دانشکده پزشکی
ivc معاونت بین الملل
ic-vsc معاونت دانشجویی، فرهنگی پردیس بین الملل
ic-medical دانشکده پزشکی پردیس بین الملل
ic-postgraduate مرکز تحصیلات تکمیلی پردیس بین الملل
ic-medical-lib کتابخانه دانشکده پزشکی پردیس بین الملل
refahi اداره رفاه
cpidir مرکز تحقیقات بیماری های کودکان
anesth گروه بیهوشی مراقبت ویژه و طب درد دانشکده پزشکی
do گروه چشم پزشکی دانشکده پزشکی
mededdep گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی
surgtechnol گروه تکنولوژی اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی
anesthesia گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی
labhematol گروه هماتولوژی دانشکده پیراپزشکی
radsci گروه علوم پرتوی دانشکده پیراپزشکی
medbiotech گروه بیوتکنولوژی پزشکی دانشکده پیراپزشکی
medlab گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی
amsrc کانون پژوهشی دانشجوئی دانشکده پیراپزشکی
emd گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی
bso بسیج دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی ایران
herasat حراست
meapg مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
crrc مرکز تحقیقات کولورکتال
virology گروه ویروس شناسی دانشکده پزشکی
msrc کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده پزشکی
enthns مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن
irssp انجمن علمی پیشگیری از خودکشی
jazb هیات اجرایی جذب و هسته تحقیق و نظردهی
alc مرکز تکثیر و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی
bjrc مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل
bazresi مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
sport مدیریت تربیت بدنی
nahad نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
dehkade مدیریت فرهنگی و فوق برنامه معاونت دانشجویی
vcodac مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
ircept قطب علمی آموزشی فیزیوتراپی ایران (گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی)
cfl آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه
src کمیته پژوهشی دانشجویی
rahc بخش قلب و عروق بیمارستان حضرت رسول اکرم
hpm مدیریت داروخانه های بیمارستانی
jp پرتال ژورنال دانشگاه علوم پزشکی ایران
cscp چهارمین کنگره سراسری روانپزشکی فرهنگی اجتماعی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
cehme قطب علمی آموزشی مدیریت و اقتصاد سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
sc کمیته پشتیبانی
pub مدیریت امور عمومی معاونت آموزشی
dim گروه داخلی مجتمع حضرت رسول اکرم (ص)
gildrc مرکز تحقیقات گوارش و کبد
patent دفتر اختراعات، نوآوری ها و مالکیت معنوی
ibv هیات رسیدگی به تخلفات اداری
rcme مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی
dri دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه
fcrdc مرکز توسعه تحقیقات بالینی فیروزگر
ent گروه گوش و حاق و بینی دانشکده پزشکی
rcrdc مرکز توسعه پژوهش های بالینی بیمارستان رسول اکرم (ص)
urology گروه اورولوژی دانشکده پزشکی
hmerc مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت
diglib بانک های اطلاعاتی کتابخانه مرکزی
spa اداره خدمات عمومی
vec مرکز آموزش مجازی
whoccern مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در آموزش و پژوهش پرستاری و مامایی
nursingnet شبکه ملی تحقیقات پرستاری
saad سامانه عملکرد آکادمیک دانشگاه
elc8 هشتمین همایش کاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
hps جشنواره سلامت و نهادهای اجتماعی و اقتصادی
rlc کمیته راهبری پژوهشی
alumnires دانش آموختگان پژوهشگر
khayers مشارکت های اجتماعی و خیرین سلامت
stp پارک علم و فناوری دانشگاه
psychiatry گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی
dermatol گروه بیماریهای پوست دانشکده پزشکی
ehda فراهم آوری اعضاء و نسوج پیوندی معاونت درمان
imd گروه بیماریهای داخلی دانشکده پزشکی
dor گروه آموزشی رادیولوژی دانشکده پزشکی
intd گروه بیماری های عفونی دانشکده پزشکی
maaref گروه معارف اسلامی دانشکده پزشکی
rps گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی دانشکده پزشکی
neuro گروه نورولوژی دانشکده پزشکی
nucm گروه پزشکی هسته ای دانشکده پزشکی
radonc گروه رادیوتراپی انکولوژی دانشکده پزشکی
obgyn گروه زنان و مامائی
isar دفتر امور شاهد و ایثارگر
emmrc مرکز تحقیقات مدیریت اورژانس دانشگاه
brainbank بانک مغز ایران
prc مرکز تحقیقات درد
healthphysics فیزیک بهداشت کل دانشگاه ایران
hamayeshhafdo همایش ملی تهدیدات ایمنی و سلامت غذا در دنیای امروز
roshd مرکز رشد دانشگاه
donationanatomy اهدای جسد
em بخش میکروسکوپ الکترونی
cite مدیریت امور فناوری دانشگاه
tmpcam کنگره طب و دارو سازی سنتی و طب مکمل
rsj نشریه ره آورد سلامت
msa مدیریت دانشجوئی
quran دارالقرآن کریم
kanoonha کانون های دانشجوئی
eltiam کانون خیریه التیام
sao اداره مشاوره دانشجوئی
rceht مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط
surgery گروه جراحی عمومی
int-dentistry پردیس بین الملل دانشکده دندانپزشکی
int-pharmacy پردیس بین الملل دانشکده داروسازی
int-medicine پردیس بین الملل دانشکده پزشکی
eeis دبیرخانه تحول و نوآوری
bdrg اولین کنگره اختلالات خلقی
stm دانشکده طب سنتی
nmsrc مرکز تحقیقات نوروماسکولواسکلتال
nrc مرکز تحقیقات علوم اعصاب
rbrc مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو
pmph مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت
omana پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه هیات امنا
demo1 demo1
demo2 demo2
demo3 demo3
demo4 demo4
demo5 demo5
demo6 demo6
demo7 demo7
demo8 demo8
demo9 demo9
demo10 demo10
demo11 demo11
demo12 demo12
demo13 demo13
demo14 demo14
demo15 demo15
demo16 demo16
demo17 demo17
demo18 demo18
demo19 demo19
demo20 demo20
:: معرفی مدیر واحد ::

چکیده

>
:: معرفی واحد ::

معرفی اجمالی معرفی اجمالی معرفی اجمالی معرفی اجمالی معرفی اجمالی معرفی اجمالی معرفی اجمالی معرفی اجمالی معرفی اجمالی معرفی اجمالی معرفی اجمالی معرفی اجمالی معرفی اجمالی معرفی اجمالی معرفی اجمالی معرفی اجمالی معرفی اجمالی معرفی اجمالی

>
:: خبر اول ::

AWT IMAGEخبر اول خبر اول خبر اول خبر اول خبر اول خبر اول خبر اول خبر اول خبر اول خبر اول خبر اول خبر اول خبر اول خبر اول خبر اول خبر اول خبر اول خبر اول خبر اول خبر اول خبر اول خبر اول خبر اول

>
AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

سیستم مدیریت آموزش

سما

-------------------------------

آخرین اخبار ثبت نام

دانشجویان جدیدالورود

ورود کاربران
نام کاربری
رمز عبور
ورود خودکار
بازیابی رمز عبور
::
آمار کاربران
:. کل کاربران ثبت شده: 240
:. کاربران حاضر در وبگاه: 0
:. میهمانان در حال بازدید: 1
::
آمار بازدیدها
:. آمار بازدید‌های تمام پایگاه:
تمام بازدید‌ها: 4105582
بازدید 24 ساعت قبل: 1066
:.آمار بازدید‌های بخش جاری:
تمام بازدید‌ها: 1425842
بازدید 24 ساعت قبل: 409
::
پورتال کتابخانه مرکزی دانشگاه

پورتال کتابخانه مرکزی دانشگاه

::
بیمه سلامت استان تهران

سازمان بیمه سلامت ایران
اداره کل بیمه سلامت استان تهران

::