:: بایگانی بخش بانک صفحات: ::
:: اطلاعیه شماره 4 پردیس بین الملل - ۱۳۹۲/۸/۲۶ -
:: ابلاغ جناب آقای پژمان عاطفی منش از طرف معاون محترم توسعه مدیریت و برنامه ریزی - ۱۳۹۲/۸/۱۴ -
:: ابلاغ جناب آقای بهروز قنبری از طرف معاون محترم توسعه مدیریت و برنامه ریزی - ۱۳۹۲/۸/۱۴ -
:: ابلاغ جناب آقای مسلم مرودشتی از طرف معاون محترم توسعه مدیریت و برنامه ریزی - ۱۳۹۲/۸/۱۴ -
:: ابلاغ جناب آقای دکتر حبیب الله منصوری از طرف سرپرست محترم دانشگاه - ۱۳۹۲/۸/۱۳ -
:: ابلاغ جناب آقای دکتر ناصر جلیلی فر از طرف سرپرست محترم دانشگاه - ۱۳۹۲/۸/۱۲ -
:: ابلاغ جناب آقای دکتر احد قدس از طرف سرپرست محترم دانشگاه - ۱۳۹۲/۸/۸ -
:: ابلاغ جناب آقای دکتر مهدی مقتدائی از طرف سرپرست محترم دانشگاه - ۱۳۹۲/۸/۱ -
:: ابلاغ جناب آقای دکتر محسن عباسی از طرف سرپرست محترم دانشگاه - ۱۳۹۲/۷/۲۹ -
:: ابلاغ جناب آقای علیرضا مزدکی از طرف سرپرست محترم دانشگاه - ۱۳۹۲/۷/۲۸ -
:: ابلاغ سرکار خانم دکتر الهام طلاچیان از طرف سرپرست محترم دانشگاه - ۱۳۹۲/۷/۲۲ -
:: ابلاغ جناب آقای دکتر کامران آقاخانی از طرف سرپرست محترم دانشگاه - ۱۳۹۲/۷/۱۷ -
:: ابلاغ جناب آقای دکتر عباس زمانیان از طرف سرپرست محترم دانشگاه - ۱۳۹۲/۷/۱۷ -
:: ابلاغ جناب آقای دکتر حسین فرزانه از طرف سرپرست محترم دانشگاه - ۱۳۹۲/۷/۱۷ -
:: ابلاغ جناب آقای دکتر احمد جعفری جنیدی از طرف سرپرست محترم دانشگاه - ۱۳۹۲/۷/۱۶ -
:: ابلاغ جناب آقای دکتر مجید مشکینی از طرف سرپرست محترم دانشگاه - ۱۳۹۲/۷/۱۳ -
:: ابلاغ جناب آقای دکتر سید علی جواد موسوی از طرف سرپرست محترم دانشگاه - ۱۳۹۲/۷/۸ -
:: ابلاغ جناب آقای دکتر حسین فراهینی از طرف سرپرست محترم دانشگاه - ۱۳۹۲/۷/۸ -
:: ابلاغ جناب آقای دکتر سید مرتضی باقری از طرف سرپرست محترم دانشگاه - ۱۳۹۲/۷/۸ -
:: ابلاغ جناب آقای دکتر فریدون نوحی از طرف سرپرست محترم دانشگاه - ۱۳۹۲/۷/۱ -
:: ابلاغ جناب آقای دکتر محمدرضا وفا از طرف معاون محترم آموزشی - ۱۳۹۲/۵/۱۶ -
:: ابلاغ سرکار خانم دکتر آنژیلا عطایی پیرکوه از طرف معاون محترم آموزشی - ۱۳۹۲/۵/۱۶ -
:: جدول اسامی مدیر گروه های بالینی و مدیر گروه های پایه - ۱۳۹۲/۵/۱۶ -
:: ابلاغ سرکار خانم دکتر فروغ رفیعی از طرف معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - ۱۳۹۲/۵/۷ -
:: ابلاغ سرکار خانم دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی از طرف معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - ۱۳۹۲/۵/۷ -
:: ابلاغ جناب آقای دکتر جعفر بوالهری از طرف سرپرست محترم دانشگاه - ۱۳۹۲/۵/۷ -
:: قرارداد جدید بیمه تکمیلی درمان بستری (بدون سقف) بازنشستگان با شرکت آتیه سازان حافظ - ۱۳۹۲/۵/۱ -
:: ابلاغ سرکار خانم دکتر طاهره موسوی شبستری از طرف سرپرست محترم دانشگاه - ۱۳۹۲/۴/۲۹ -
:: ابلاغ جناب آقای دکتر غلامرضا ایراجیان از طرف سرپرست محترم دانشگاه - ۱۳۹۲/۴/۲۹ -
:: ابلاغ جناب آقای دکتر محمد حسین بدخش از طرف سرپرست محترم دانشگاه - ۱۳۹۲/۴/۲۹ -
:: تقدیر و تشکر از کلیه پرسنل محترم دانشکده ی پزشکی از طرف جناب آقای دکتر غلامرضا شاه حسینی - ۱۳۹۲/۴/۲۹ -
:: ابلاغ جناب آقای دکتر رامتین حدیقی از طرف دبیر محترم هیات مرکز جذب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۱۳۹۲/۴/۱۷ -
:: ابلاغ جناب آقای دکتر محمدرضا پیرمرادی از طرف دبیر محترم هیات مرکز جذب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۱۳۹۲/۴/۱۷ -
:: ابلاغ جناب آقای دکتر رسول فراست کیش از طرف دبیر محترم هیات مرکزی جذب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی - ۱۳۹۲/۴/۱۷ -
:: ابلاغ جناب آقای دکتر عباس مسجدی از طرف دبیر محترم هیات مرکز جذب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۱۳۹۲/۴/۱۷ -
:: ابلاغ سرکار خانم زهرا احمدی از طرف سرپرست محترم دانشکده ی پرستاری و مامایی - ۱۳۹۲/۴/۵ -
:: ایلاغ جناب آقای دکتر محمدرضا پیرمرادی از طرف رئیس محترم انستیتو روانپزشکی تهران - ۱۳۹۲/۴/۱ -
:: ابلاغ جناب آقای مهندس محسن فرهادی از طرف معاون محترم بهداشتی دانشگاه - ۱۳۹۲/۳/۲۶ -
:: ابلاغ جناب آقای دکتر فربد عبادی فرد آذر از طرف سرپرست محترم دانشگاه - ۱۳۹۲/۳/۲۶ -
:: ابلاغ جناب آقای دکتر رامتین حدیقی از طرف سرپرست محترم دانشگاه - ۱۳۹۲/۳/۲۰ -
:: ابلاغ سرکار خانم مهناز سیدالشهدایی از طرف سرپرست محترم دانشکده ی پرستاری و مامایی - ۱۳۹۲/۳/۲۰ -
:: ابلاغ سرکار خانم دکتر لیلی بریم نژاد از طرف سرپرست محترم دانشکده ی پرستاری و مامایی - ۱۳۹۲/۳/۲۰ -
:: ابلاغ جناب آقای دکتر حمید پیروی از طرف سرپرست محترم دانشکده ی پرستاری و مامایی - ۱۳۹۲/۳/۲۰ -
:: ابلاغ جناب آقای دکتر امید پورنیک از طرف سرپرست محترم دانشگاه - ۱۳۹۲/۳/۲۰ -
:: ابلاغ جناب آقای سید جواد امامی زاده از طرف معاون محترم بین الملل - ۱۳۹۲/۳/۲۰ -
:: ابلاغ سرکار خانم دکتر خنجری از طرف رئیس محترم مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری - ۱۳۹۲/۳/۲۰ -
:: ابلاغ سرکار خانم دکتر سید فاطمی از طرف رئیس محترم مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری - ۱۳۹۲/۳/۲۰ -
:: انتصاب رئیس ،نایب رئیس و اعضای محترم شورای ستاد شاهد و ایثارگر از طرف سرپرست محترم دانشگاه - ۱۳۹۲/۳/۲۰ -
:: ابلاغ جناب آقای دکتر محمدرضا وفا از طرف سرپرست محترم دانشکده ی بهداشت - ۱۳۹۲/۳/۱۳ -
:: ابلاغ جناب آقای دکتر مهدی فرزاد کیا از طرف سرپرست محترم دانشکده ی بهداشت - ۱۳۹۲/۳/۱۳ -
صفحه 1 از 3 -    برو به صفحه 1, 2, 3  بعدی