دانشگاه علوم پزشکی ایران - راهنمای پایگاه
برای مشاهده راهنمای کامل صفحات وبگاه اینجا را کلیک کنید
 
تست : محتوای صفحه
مدیریت امور عمومی : از مدیریتهای بسیار مهم معاونت تحقیقات و فناوری می باشد که کلیه مراکز تحقیقاتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم با آن کار می کنند.
معرفی سازمان : این معاونت بسیار معاونت مهمی است که کلیه دانشجویان با آن سر و کار دارند
معرفی سازمان : معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
ddd : با سلام
معرفی سازمان : معرفی دانشکده بهداشت
صفحه اصلی : مرکز آموزشی درمانی و تروما . . .
مدیر بخش سایکوسوماتیک : موارد مرتبظ با مشاورهای روانپزشکی و بخش سایکوسوماتیک
مدیر بخش سایکوسوماتیک : موارد مرتبظ با مشاورهای روانپزشکی و بخش سایکوسوماتیک
معرفی مرکز آموزشی و درمانی حضرت فاطمه (س) : این مرکز یک مرکز فوق تخصصی ترمیمی جراحی پلاستیک می باشد.
درباره مرکز : علیک
خدمات : akjjgb
اخبار : اخبار مرکز آموزش درمانی شهید اکبر آبادی
صفحه اول : بخش اصلی ویرایش شد
صفحه دوم از سطح اول : دومین صفحه که ایجاد شد در سطح اول
درباره ما : درباره شبکه بهداشت شهریار
مدریت :  ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان رباط کریم :جناب آقای دکتر حسین فرزانه آدرس پست الکترونیکی: rk.modiriat@iums.ac.ir سوابق تحصیلی و کاری: کسب رتبه 303 کنکور سراسری در سال 1375 و ورود به دانشگاه علوم پزشکی ایران مسئول بسیج دانشجوئی دانشکده پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی ایران به مدت 5 سال عضو شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران پزشک اورژانس بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا( س) رباط کریم به مدت 2 سال سرپرست مرکز بهداشتی درمانی شهری در شهرستان رباط کریم به مدت 2 سال پزشک اورژانس115 شهرستان رباط کریم به مدت 5 سال مسئول اورژانس 115 شهرستان رباط کریم و بهارستان
درباره ما : توضیحات درباره مرکز
مجموعه قوانین : مصوبات ، دستورالعمل
معرفی سازمان : مدیریت تحقیقات و فناوری با هدف
مدیریت : بهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 
h1 
درباره ما : توضیح آشنایی با مرکز تحقیقات می باشد.
1 
اخبار گروه : شامل کلیه پایان نامه ها و کارگاه گروه
مدیریت امور مالی : با سلام و احترام
ب سلام و اختزات : بیلسلسیل
مدیر مالی : اسناد مالی
مدیر مالی : اسناد مالی
مدیر مالی : اسناد مالی
عنوان صفحه : للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
صفحه اول  : ندارد
معرفی سازمان : این بخ به معرفی مدیر می پردازد.
اداره های زیر مجموعه حراست : وظایف و فعالیت های حراست
Biophotonics : Biophotonics laboratory and line
اصل 
تست : در حال تست
معرفی مدیر : انانانانیلبلالت
مقالات چاپ شده : در این صفحه عناوین مقالاتی ک با افیلیشین مرکز چاپ شده‌اند ذکرمیشود.
معرفی سازمان : این بخش به معرفی سازمان می پردازد.
main 
اکبر آبادی : روابط عمومی
تست 
مرکز تحقیقات چشم : معرفی مرکز
اعضای مرکز تحقیقات : اعضای مرکز تحقیقات
اعضا چشم  : هیات علمی کارمندان
هسته های تحقیقاتی : هسته های تحقیقاتی
مقالات و کتابها : مقالات و کتابها
سمینارها : سمینارها
کنگره سالیانه مرکز : کنگره سالیانه مرکز
ارتباط با ما : ارتباط با ما
n : mhbm
برای مشاهده راهنمای کامل صفحات وبگاه اینجا را کلیک کنید